Anunci aprovació inicial projecte via verda

Anunci aprovació inicial projecte constructiu via verda