Anunci aprovació inicial projecte obres constructiu de la via verda

Anunci aprovació inicial projecte d'obres de la via verda