Edicte d'aprovació definitiva pressupost general i plantilla personal per l'exercici 2020

Edicte d'aprovació definitiva pressupost general i plantilla personal per l'exercici 2020