Nombre d'electors i electores cens electoral abril 2020

Nombre d'electors i electores nacionals residents inscrits al cens electoral majors d'edat abril 2020