Anunci de les bases i la convocatòria per a la contractació laboral temporal de joves per a la bridada jove 2020

Anunci de les bases i la convocatòria per a la contractació laboral temporal de joves per a la bridada jove 2020 de l'Ajuntament d'Aiguaviva