Relació de persones admeses i excloses per participar en el procés selectiu per a la contractació temporal de joves per a la brigada jove 2020 de l'Ajuntament d'Aiguaviva

Relació de persones admeses i excloses per participar en el procés selectiu per a la contractació temporal de joves per a la brigada jove 2020 de l'Ajuntament d'Aiguaviva