Anunci per a la concessió d'ajuts a famílies d'Aiguaviva amb infants que assiteixen al casal d'estiu municipal

Anunci per a la concessió d'ajuts a famílies d'Aiguaviva amb infants que assiteixen al casal d'estiu municipal