Anunci d'expedient de modificació de crèdit del pressupost municipal núm. 8/2020

Anunci d'expedient de modificació de crèdit del pressupost municipal núm. 8/2020