NOMBRE D'ELECTORS CENS ELECTORAL JULIOL 2020

Número d'electors nacionals residents al municipi