Anunci aprovació inicial modificació reglament general d'utilizació dels equipaments municipals i dels recursos materials de l'Ajuntament d'Aiguaviva

Anunci aprovació inicial modificació reglament general d'utilizació dels equipaments municipals i dels recursos manterials de l'Ajuntament d'Aiguaviva