Edicte d'exposició pública de padró i anunci en període de pagament voluntari IAE exercici 2020

Edicte d'exposició pública de padró i anunci en període de pagament voluntari IAE exercici 2020