Actuació de control moments de pluviometria elevada a la part posterior del Polivalent

Anunci d'aprovació de la memòria valorada de les obres de control d'episodis de pluviometria a l'entorn del polivalent d'Aiguaviva

Adjunt hi trobareu l'anunci i la memòria