Nombre de persones inscrites al cens electoral major d'edat del municipi d'Aiguaviva setembre 2020