Edicte d'aprovació inicial de modificació de crèdit del pressupost municipal núm. 11/2020

Edicte d'aprovació inicial de modificació de crèdit del pressupost municipal núm. 11/2020, mijançant suplement de crèdit.