Anunci aprovació definitiva de la modificació del reglament general d'utilització dels equipaments municipals i dels recursos materials de l'ajuntament d'Aiguaviva