Anunci aprovació definitiva modificació ordenança núm. 39

Anunci aprovació definitiva modificació ordenança núm. 39 reguladora taxa piscina municipal