Decret d'autorització a la Societat Agrupació privada de caçadors del vedat G10166 d'Aiguaviva

Decret d'autorització a la Societat Agrupació privada de caçadors del vedat G10166 d'Aiguaviva per poder tancar i senyalitzar camins municipals per fer batudes