Aprovació provisional modificació ordenances fiscals 2021

Aprovació provisional modificació ordenances fiscals 2021