CENS ELECTORAL, NOMBRE D'ELECTORS NACIONALS RESIDENTS NOVEMBRE 2020