Aprovació definitiva de les ordenances fiscal per a l'exercici 2021

Aprovació definitiva de les ordenances fiscal per a l'exercici 2021