Anunci d'aprovació definitiu de modificació pressupostària 12/2020

Anunci d'aprovació definitiu de modificació pressupostària 12/2020