Anunci de convocatòria i bases per proveir una plaça de personal de neteja (AP) en règim de personal laboral fixe

Anunci de convocatòria i bases per proveir una plaça de personal de neteja (AP) en règim de personal laboral fixe mitjançant el sistema de concurs i prova pràctica a l'Ajuntament d'Aiguaviva i constitució d'una borsa de treball