Anunci d'aprovació inicial de desafectació del bé immoble anomenat antigament Camí de Sant Roc

Anunci d'aprovació inicial de desafectació del bé immoble anomenat antigament Camí de Sant Roc