Anunci d'aprovació definitiva de la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats per a la construcció de la via verda

Anunci d'aprovació definitiva de la relació concreta i individualitzada dels béns i drets afectats, declaració de la necessitat d'ocupació i inici de l'expedient d'expropiació dels béns i drets afectat per a la construcció de la via verda