Anunci de convocatòria i bases per proveir dues places d'operari/peó de brigada

Bases reguladores de la convocatòria del procés de selecció per proveir dos llocs de treball d'operari/peó de brigada (AP) en règim de personal laboral fixe mitjançant el sistema de concurs i prova pràctica a l'ajuntament d'Aiguaviva i constitució d'una borsa de treball 

  • » BASES CONV. OPERARI BRIGADA 20217803199.pdf > Descarregar
  • » SOL. CONVOCATÒRA PROCÉS SELECCIÓ OPERARI BRIGADA.pdf > Descarregar