Anunci bases i convocatòria del procediment selectiu per a la contractació temporal de joves per a la brigada jove 2021

Anunci bases i convocatòria del  procediment selectiu per a la contractació temporal de joves per a la brigada jove 2021 de l'Ajuntament d'Aiguaviva