Anunci d 'aprovació definitiva del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Aiguaviva i l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar

Anunci d'aprovació definitiva del conveni de col·laboració entre l'Ajuntament d'Aiguaviva i l'Ajuntament de Vilobí d'Onyar