Nombre de persones inscrites al cens electoral majors d'edat del municipi d'Aiguaviva juny 2021

Nombre de persones inscrites al cens electoral majors d'edat del municipi d'Aiguaviva juny 2021