Anunci convocatòria pública per l'elecció de Jutge de Pau titular del municipi d'Aiguaviva