Nombre de persones inscrites al cens electoral major d'edat del municipi d'Aiguaviva a 1 d'octubre 2021

Nombre de persones inscrites al cens electoral major d'edat del municipi d'Aiguaviva a 1 d'octubre 2021