Anunci publicat BOP ordenances fiscals núm. 6 i núm. 21

Anunci publicat BOP ordenança fiscal núm. 6 reguladora de la taxa de residus i núm. 21 reguladora de la taxa per la prestació de serveis en els cementiris municipals d'Aiguaviva