Anunci d'aprovació inicial del servei dels cementiris municipals d'Aiguaviva

Anunci d'aprovació inicial del servei dels cementiris municipals d'Aiguaviva