Anunci d'aprovació definitiva del projecte d'obra ordinària de reparació de degoters a l'accés de l'escola

Anunci d'aprovació definitiva del projecte d'obra ordinària de reparació de degoters a l'accés de l'escola d'Aiguaviva