Anunci de notificació de 28 de maig de 2021 en procedimen baixa per ofici

Anunci de notificació de 28 de maig de 2021 en procedimen baixa per ofici del padró d'habitants