EDICTE d'aprovació inicial del Reglament Regulador del servei de Piscina Municipal d'Aiguaviva