Edicte d'aprovació inicial projecte urbanització del vial d'accés a la planta industrial de Bellsolà