ANUNCI D'APROVACIÓ PROVISIONAL ORD. REGULADORA TAXA SERVEI PISCINA MUNICIPAL

L'Ajuntament d'Aiguaviva, en la sessió plenaria del dia 13 d'abril, adoptar aprovar provisionalment l'Ordenança Reguladora de la Taxa pel servei de piscina municipal

  • » aprovació inicial taxa servei piscina municipal.pdf > Descarregar