CONVOCATÒRIA PER LA PROVISIÓ DEL CÀRREC DE JUTGE DE PAU