EDICTE INFORMACIÓ PÚBLICA DE SOL.LICITUD D'UNA LLICÈNCIA AMBIENTAL