APROVACIÓ INICIAL REGLAMENT PARTICIPACIO CIUTADANA