APROVACIÓ INICIAL DEL PRESSUPOST GENERAL I LA PLANTILLA DE PERSONAL PEL 2014