APROVACIÓ INICIAL PLA D'ORDENACIÓ URBANISTICA MUNICIPAL