Edicte aprovació definitiva de la modificació ordenança fiscal nº 39 reguladora de la taxa pel servei de la Piscina Municipal

  • » Aprovació definitiva de la modificació ordenança 39.pdf > Descarregar