Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança Fiscal nº 6, reguladora de la Taxa de recollida i tractament dels residus municipals. Publicat el 24.12.2014

  • » 24122014 - Edicte d'aprovació definitiva de l'Ordenança Fiscal nº 6, reguladora de la taxa de recollida i tractament dels residus municipals.pdf > Descarregar