Edicte corresponent a la llista d'admesos i exclosos per a la provisió d'un lloc de treball de peó de manteniment a l'Ajuntament d'Aiguaviva

NOTA:

Els candidats eximits de la realització de la prova de català NO s’hauran de presentar el dia 24 de febrer