Resultats de la prova pràctica de català per a la provisió d'un lloc de treball de peó de manteniment