Constitució del Tribunal qualificador del concurs amb prova pràctica per a la provisió d'un lloc de treball de peó de manteniment (laboral interí) Grup E