Edicte d'aprovació inicial del Reglament d'Organització Municipal d'Aiguaviva