Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal nº 39 reguladora de la taxa pel servei de piscina municipal

  • » Edicte d'aprovació provisional de la modificació de l'Ordenança fiscal nº 39 reguladora de la taxa pel servei de la piscina municipal.pdf > Descarregar