Edicte de derogació d’una ordenança i d’aprovació inicial d’una ordenança